,,Szybka i bezpieczna Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 500zł!”

§ 1

Postanowienia ogólne

  • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej „Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 500zł!” organizowanej w dniach od 01.10.2021 r. do 09.01.2023 r. w sklepie internetowym megamarket.pl (dalej: „akcja promocyjna”).

Akcja Promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym MegaMarket.pl

  • Organizatorem akcji promocyjnej jest MegaMarket S.A. z siedzibą w Chmielowie (39-442) przy ul. Strefowej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000522574, NIP 8672239415, REGON 181151371, BDO: 000180527 (dalej jako „Organizator” lub „MegaMarket S.A.”).
  • Akcja Promocyjna dotyczy wszystkich produktów dostępnych w okresie jej obowiązywania w sklepie internetowym MegaMarket.pl. Mimo dołożenia należytej staranności MegaMarket nie gwarantuje, że wszystkie artykuły będą dostępne w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej.

Akcja promocyjna jest realizowana wyłącznie w dniach:

  • od 01.10.2021 r. do 09.01.2023 r.
  • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia akcji promocyjnej bez obowiązku rekompensowania nieuzyskanych z tego powodu świadczeń, po poinformowaniu o wcześniejszym zakończeniu Akcji Promocyjnej Klientów oraz usunięciu informacji o akcji promocyjnej z terenu sklepu.

Warunki udziału i zasady Akcji Promocyjnej:

  • Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która w czasie określonym dokona zakupu w sklepie internetowym MegaMarket.pl, objętego Akcją Promocyjną, przez co otrzyma darmową dostawę na terenie Polski (dalej jako „Uczestnik”), aby klient otrzymał darmową dostawę, wystarczy złożyć zamówienie przez sklep internetowy MegaMarket.pl
  • Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Firma MegaMarket zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia na każdym etapie realizacji. Z przyczyn niezależnych tj. brak lub uszkodzenie towaru.

Akcja promocyjna trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie akcji promocyjnej.

x Witaj!
Czy chcesz,
żebyśmy oddzwonili do Ciebie ?
Porównaj produkty